Δωμάτια

Single

1 Ενήλικας

Double

2 ενήλικες

Twin

2 ενήλικες

Triple

3 ενήλικες

Doubles adjacentes

4 ενήλικες